VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 

Všeobecné smluvní podmínky pro krátkodobý pronájem apartmánu č.3 v objektu Apartmány Ramzová 346

 vytvořené v souladu s ustanovením § 51a následujících občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

 Těmito podmínkami se řídí poskytování krátkodobého pronájmu apartmánu č.3 (dále jen „pobytu“) v objektu Apartmány Ramzová číslo popisné 346 v katastrálním území Ostružná (dále také jen „objekt“).

 1. Pronajímatel poskytuje zájemci pobyt ve vzájemně dohodnutém termínu na základě smlouvy sjednané těmito smluvními podmínkami.
 2. Cena je stanovena v závislosti na ročním období a její výše je zájemci potvrzena po obdržení objednávky současně se zasláním těchto smluvních podmínek.
 3. V ceně je zahrnuto ubytování pro dohodnutý počet osob, spotřeba proudu, vody, použití lůžkovin, ručníků, utěrek, využití vybavení apartmánu, sklepní kóje a parkovacího místa.
 4. Pro potvrzení rezervace ze strany zájemce a vyjádření souhlasu s těmito smluvními podmínkami je nutná úhrada minimálně 50 % ceny za sjednaný pobyt do 5 dnů od potvrzení objednávky. Zbývající část je nutné doplatit nejpozději 21. dní před zahájením pobytu. Číslo účtu pro platbu je zasláno zájemci spolu s těmito smluvními podmínkami. Nedojde-li k úhradě ve stanoveném termínu je rezervace zrušena. Po uhrazení celé sjednané platby je zaslán zájemci „POUKAZ“, který předloží zájemce správci objektu při zahájení pobytu.
 5. Zájemce je oprávněn od této smlouvy odstoupit, ale je povinen zaplatit za odstoupení níže uvedené storno poplatky.
 6. Storno poplatky v případě odstoupení od této smlouvy se sjednávají ve výši:
  1. v případě doručení oznámení o odstoupení do 22. dne před předpokládaným zahájením pobytu je stornování bez poplatku
  2. ve výši 30% hodnoty platby za předpokládanou dobu pobytu, dojde-li k doručení oznámení od 21. dne do 15. dne před předpokládaným zahájením pobytu
  3. ve výši 50% hodnoty platby za předpokládanou dobu pobytu, dojde-li k doručení oznámení od 14. dne do 7. dne před předpokládaným zahájením pobytu
  4. ve výši 80% hodnoty platby za předpokládanou dobu pobytu, dojde-li k doruční oznámení od 6. dne do 3. dne před předpokládaným zahájením pobytu
  5. ve výši 100% hodnoty platby za předpokládanou dobu pobytu, dojde-li k doručení oznámení od 2. dne do 1. dne před předpokládaným zahájením pobytu

Již zaplacená platba bude po snížení o výše uvedený storno poplatek vrácena zájemci do 5 dnů po doručení oznámení o odstoupení od smlouvy na účet zájemce, ze kterého byla platba uhrazena.

 1. Každý zájemce je povinen užívat apartmán v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a při převzetí klíčů od apartmánu před zahájením pobytu složit v recepci objektu návratnou kauci ve výši 1.000,- Kč k zajištění případných škod vzniklých při pobytu.
 2. Není-li dohodnuto jinak je nástupním dnem sobota od 14.00 hodin. Ukončení a předání objektu správci objektu je následující sobota do 10.00 hodin.

 V Ramzové dne 1.9.2012

V ceně pobytu není zahrnut poplatek OÚ, který činí pro dospělou osobu od 18 do 70 let 14 Kč za den  a u ostatních osob (děti, senioři) 4 Kč za den.

 

 


Přeskočit na obsah

 • HLAVNÍ NABÍDKA
 • VYBAVENÍ APARTMÁNU
 • REZERVACE A KONTAKT
 • VŠEOBECNÉ PODMÍNKY